• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram
 • Linkedin

Үзүүлж буй үйлчилгээнүүд

Бид үл хөдлөх хөрөнгийн 

 • Худалдаа
 • Түрээс чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлдэг. 

Худалдаа чиглэлээр зуучлалын үйлчилгээг үзүүлэхдээ бид: 

 • Цаг хугацаа алдалгүй түргэн шуурхай
 • Таны үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнийг бид зах зээлийн ханшаар үнэлнэ
 • Хувийн мэдээллийг тань хамгаалнна
 • Зарагдахаас өмнө өөр шимтгэлийг авахгүйгээр зарж борлуулах болно. 
 • Зөвхөн бид зарах ёстой гэсэн хатуу шаардлага тавьдаггүй бөгөөд та өөрөө ч зарах боломжтой. 

Түрээсийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ бид 

 • Түрээслэгч хугацаанаас өмнө гарах эрсдэлээс хамгаална
 • Бид хяналт тавьж ажилладаг
 • Хэрэв түрээслэгч хугацаанаас өмнө гарсан тохиолдолд бид өөр түрээслэгчийг огт үнэ төлбөргүйгээр олж өгдөг.
 • Бид эрсдэлээ даан хууль зүйн хүрээнд үйлчилгээгээ явуулдаг.

Хэрэв та байр худалдан авах болон зарах, түрээслэх бол бид танд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл өгөх болно.